El projecte PASTUCAR: Pasturem per Conservar Carboni al Prat es desenvolupa en el marc de les activitats de demostració de transferència tecnològica del DARP, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020, i té com a objectiu principal transferir coneixement sobre bones pràctiques de gestió que fomenten la preservació i l’acumulació de carboni a les pastures, així com la fertilitat del sòl, la conservació de la biodiversitat i la mitigació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest coneixement s’ha generat gràcies a la recerca, al treball d’experts en la matèria, i als pagesos i gestors del sector agro-ramader, els quals han portat a terme accions de gestió que afavoreixen l’entrada i preservació de carboni al sòl, fomentant uns sistemes pastorals més productius i sostenibles.

PASTUCAR pretén unir aquestes visions diverses i generar un espai de transferència de coneixement, presentant resultats científics i donant visibilitat a productors agro-ramaders que han fet una aposta per l’ecologia i uns sistemes ramaders més sostenibles.

Aquest projecte està coordinat pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL). Trobareu més informació als següents documents: