Grazing for Carbon

Amb l’objectiu d’aprofundir en les pràctiques de gestió que fomenten l’acumulació i preservació de C orgànic al sòl sota condicions de pasturatge, la Comissió  Europea va organitzar un grup d’experts, entorn al projecte EPI-AGRI el qual pretén fomentar la recerca aplicada entorn a l’agricultura i la ramaderia sostenible. Aquest grup d’experts es va anomenar Grazing for Carbon, va aglutinar experts de diverses àrees de coneixement per treballar en la relació entre pasturatge i C orgànic al sòl.

El treball del grup Grazing for Carbon va posar de manifest com en general les directrius i polítiques públiques actuals sobre gestió ramadera no consideren els efectes d’aquesta sobre el segrest de C al sòl. Tot i així, la ramaderia a Europa és un element clau dels sistemes productius, oferint multitud de servies ecosistèmics, i seguirà sent així en el futur. Per tant, cal crear directrius específiques per a la gestió de la ramaderia que optimitzin la producció animal, alhora que el segrest de C, vital per promoure un desenvolupament sostenible del sector ramader. En aquesta línia, fer una tasca de divulgació enfocada als ramaders, gestors i la indústria entorn a bones pràctiques ramaderes; i alhora, desenvolupar indicadors de la captació de C són eixos clau per comprendre i mesurar el segrest de C, i permetrà fomentar un sistemes ramaders més sostenibles (Hennessy et al., 2017).