Potenciar la fertilitat dels sòls

Potenciar la fertilitat del sòl incrementa la productivitat, però per fomentar l’acumulació de C orgànic al sòl cal un balanç entre productivitat (entrada) i degradabilitat (sortida) de la matèria orgànica, essent important el COM es fomenta aquesta fertilitat del sòl.

Cobertes vegetals

El foment dels cultius de coberta ha demostrat ser favorable per l’acumulació de C orgànic al sòl (Mazzoncini et al., 2011). Aquests cultius de coberta es combinen típicament amb cultius arboris, i poden generar un recurs farratger que pot esser pasturat, fomentant la fertilitat del sòl i la multifuncionalitat pastura-conreu.

Adobs orgànics

Hi han estudis que demostren com l’aplicació d’adobs orgànics afavoreix tant l’acumulació de C com de nitrogen al sòl en comparació amb els adobs nitrogenats (Garcia-Pausas et al., 2017). En primer lloc, els adobs orgànics són una font directa de C al sòl i milloren l’estructura del sòl, millorant la fertilitat, i al incrementar-se la fertilitat també s’incrementa la productivitat, incrementant-se l’entrada de matèria orgànica i per tant de C al sòl. Alhora, també, s’ha demostrat que els adobs orgànics afavoreixen la preservació de les formes més recalcitrants de C al sòl (Guo et al., 2019), incrementant el temps de residència del C el sòl i per tant alentint les sortides C del sòl.