Fomentar les pastures permanents vers els prats de dall

En general, quan hi ha només pastura directa l’assimilació de C al sòl és més elevada que als prats de dall, ja que quan es dalla la matèria orgànica es exportada pràcticament en la seva totalitat, mentre que la pastura directa deixa part de la biomassa in-situ, i els excrements també són una via de retorn del C al sòl.

Pastures permanents del Pla de Busa. Foto per: José Manjón-Cabeza.