Projecte FLUXPYR INTERREG-POCTEFA

El projecte FLUXPYR INTERREG-POCTEFA és una xarxa d’infraestructures i d’experts que té com a principal objectiu avaluar com són els fluxos de C, aigua i energia en sistemes farratgers i pastures del Pirineu. Mitjançant la combinació de mesures de fluxos de CO2, variables ambientals, teledetecció i modelització és possible fer prediccions sobre paràmetres tals com l’assimilació de C en l’ecosistema, la productivitat, canvis en l’ús del sòl, etc. i per tant predir l’evolució d’aquests ecosistemes en un context de canvi climàtic. Aquesta és una eina pel foment d’una gestió més sostenible dels sistemes farratgers i pastures, i la mitigació dels efectes adversos del canvi climàtic.

La xarxa aglutina 13 estacions experimentals principals al llarg i ample dels Pirineus, des dels 155 fins als 2000 m s. n. m., incloent pastures sota diversos tipus de gestió (intensiva – extensiva), prats de dall i cultius farratgers. En concret, a Catalunya es disposen de tres estacions experimentals, gestionades pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL), operatives des del 2011-2012 fins a l’actualitat (2020) i disposades al llarg d’un gradient altitudinal i de gestió.

Mapa i imatges de les estacions experimentals de Catalunya, projecte FLUXPYR INTERREG-POCTEFA
  • Pla de Riart (RIART, 42° 03′ 48″ N, 1° 30′ 48″ E, Solsonès), 1003 m s. n. m, prat de dall de gestió intensiva. Cultiu de farratges en alternança de cereals en monocultiu i barreges de cereal amb lleguminosa.
  • La Bertolina (BERT, 42°05’56” N, 1°39’40” E, Solsonès), 1275 m s. n. m, pastura estacional extensiva de boví.
  • Castellar de n’Hug (CAST, 42°18’18” N, 2°02’01” E, Alt Berguedà), 2000 m s. n. m, pastura estacional extensiva de boví i oví.

En aquestes estacions experimentals hi ha instrumental específic per mesurar paràmetres microclimàtics i fluxos de CO2 per tal de determinar sota quines circumstàncies el sistema es comporta com un embornal de C, fixant C al sòl, i sota quines circumstàncies actua com una font de C cap a l’atmosfera.

Gràcies al treball efectuat en els darrers anys es posa de manifest la importància de la gestió de les pastures per mantenir un balanç favorable que afavoreixi l’acumulació del C al sòl.