Jornades tècniques

En el marc del projecte PASTUCAR es van celebrar dues jornades tècniques per tal de donar visibilitat als resultats de tota la recerca efectuada entorn a les bones pràctiques de gestió que fomenten el segrest de carboni en pastures.

A més, són moltes les iniciatives agro-ramaderes que ja estan portant a terme mesures de gestió que fomenten, tant el segrest i la conservació del carboni al sòl, com la sostenibilitat, la productivitat i la rendibilitat de les explotacions ramaderes. Així, durant el desenvolupament de les dues jornades tècniques es va voler donar visibilitat al sector, i a projectes de ramaderia sostenible i integrada amb el territori.

Diversos ponents convidats, ramaders i gestors, van transmetre la seva experiència i coneixement. Trobareu informació sobre aquestes iniciatives i les ponències corresponents als següents enllaços:

Jornada tècnica en línia PASTUCAR (I)

 PASTUCAR: Pasturem per conservar el carboni al PRAT (II)