Agricultura regenerativa i maneig holistic

L’Agricultura regenerativa i el maneig holistic són una forma de desenvolupament que combina l’agricultura i la ramaderia per tal de promoure la permanència d’uns sistemes agro-ramaders rentables i respectuosos amb el medi ambient. Un dels seus eixos principals és la restauració i el foment de la fertilitat del sòl, per aconseguir la màxima productivitat i la màxima entrada de matèria orgànic al sòl.

Tenint en compte aquests principis bàsics, l’agricultura regenerativa treballa sobre la gestió de la pastura, des de la perspectiva de la planta, i el coneixement de l’ecofisiologia de la planta i, des de la perspectiva del ramat i del comportament animal, per tal de maximitzar la productivitat i reduir el impacte sobre la pastura.

Per saber-ne més sobre agricultura regenerativa veure la ponència del Professor Marc Gracia, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i coordinador del Projecte Life-Polyfarming, que va tenir lloc durant la segona jornada tècnica en línia del projecte PASTUCAR.